Digitalt system

Gascontrol kan ses som en uppföljare till vår patenterade ”mekaniska” läckindikator av bubbeltyp, som vi sålt framgångsrikt under flera år.


Gascontrol har följande funktioner:

Figur 1 - Digital styring

Gaslox Manuellt system

Det traditionella sättet att montera upp ett gasolsystem på , är med manuella avstängningsventiler.

Figur 1 - Manuellt system
  1. Gasolen går från flaskan till en regulator som reducerar trycket till 30mbar.
  2. Därefter sitter en läckagetestare , där man kan kontrollera att det inte finns något läckage i systemet.
  3. Gasolen går vidare genom kopparrör till olika övergångar och förskruvningsdetaljer.
  4. Avstängningsventilen öppnas och stängs manuellt till de olika enheterna , tex spis och kyl.